Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Pako–dog 

             Przed dokonaniem zakupów należy zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego Pako-dog, który obowiązuje od  01 grudnia 2012r.
 
 Postanowienia ogólne 
 • Pako–dog jest sklepem internetowym prowadzonym pod adresem http://www.pako-dog.pl , należącym do firmy PAKO Jacek Mielewczyk NIP: 855-133-91-64,  REGON 320894159 z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Matejki 37A/12​              
Ceny produktów 
 
 • Wszystkie ceny w sklepie internetowym  Pako-dog wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto
 • Cena widniejąca przy produkcie nie zawiera  kosztów dostawy
 • Kupujący ponosi całkowitą wartość zamówienia (cena zamówionego towaru + koszty  dostawy),
 • Całkowita wartość zamówienia widnieje na stronie sklepu www.pako-dog.pl po dokonaniu  wszystkich kroków procesu zamówienia,
 • Sklep Pako-dog zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży
Zamówienia 
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta regulaminu oraz zasad sprzedaży obowiązujących w sklepie  Pako-dog
 • Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zakupu dostępnego na stronie internetowej sklepu, prawidłowo wskazując wymagane dane  
 • Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia
 • Wypełnienie i przesłanie przez zamawiającego formularza zamówienia stanowi złożenie  oferty zakupu , natomiast  potwierdzenie  przyjęcia zamówienia do realizacji  przez  obsługę sklepu (e-mailem) stanowi moment zawarcia umowy kupna–sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego
 • Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez sklep internetowy Pako–dog ważne jest na terytorium wybranych państw całego świata świata.
 • Właściciel sklepu Pako-dog  zastrzega sobie prawo  odmowy realizacji zamówień  budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego
 • Zamówienia składane  na  większą liczbę produktów (powyżej  10  sztuk) będą realizowane po wybraniu opcji  zapłaty:  przelew  na konto   
 • W przypadku braku wpływu na konto za zakupiony towar w ciągu siedmiu dni roboczych od daty kupna  zamówienie zostanie anulowane
 • Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w sposób określony w  Części III
 • Personel sklepu pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00 
 
Sposoby płatności
 • Przelew bankowy
 • PayPal
 • Przelewy24
 • Płatność kartą-operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Za pobraniem  (płatność przy odbiorze) 

Formy Dostawy
 • W zależności od ilości i wagi zamawianych produktów, wybranej formy płatności, rejonu dostawy, i własnych preferencji, w Sklepie internetowym Pako-dog możliwe są poniższe formy dostawy:
 • List Polecony Ekonomiczna-Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, realizowana jest na terenie Polski.
 • List Polecony Priorytetowy-Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, realizowana jest na terenie Polski i Europy Włącznie z Rosją i Izraelem.
 • Kurier Pocztex 48-Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Kuriera Poczty Polskiej, realizowana jest na terenie Polski
 • Kurier DPD, DHL, GLS, UPC, FedEX-Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem jednej z wyżej wymienionych Firm Kurieskich, realizowana jest na terenie Polski i Europy

Realizacja zamówień
 
 • Realizacja zamówienia, w przypadku kiedy towar jest na stanie magazynowym nastąpi do siedmiu dni roboczych  po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym, natomiast  w  przypadku  wybrania  opcji  za  pobraniem  (płatność  przy odbiorze) realizacja zamówienia  nastąpi   do siedmiu dni  roboczych  od  potwierdzenia  zamówienia  przez  sklep Pako-dog.
 • Realizacja zamówienia jeżeli towar jest wykonywany na zamówienie  nastąpi w terminie jaki widnieje  w opisie produktu  po zarejestrowaniu wpłaty na koncie, natomiast  w  przypadku  wybrania  opcji  za pobraniem  (płatność  przy odbiorze)  realizacja zamówienia  nastąpi  we wskazanym w opisie produktu terminie  od  potwierdzenia  zamówienia  przez  sklep Pako-dog.
 • Zamówiony towar dostarczony zostanie  za pośrednictwem  Poczty Polskiej lub wybranej Firmy Kurierskiej  pod adres wskazany na formularzu zamówienia  w wybrany przez  Klienta sposób, opóźnienia wynikające z działania wyżej wymienionych firm nie obciążają w żaden sposób sklepu.                              
    
Dowody zakupu
 • Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura na zakupione produkty, natomiast do każdego zamówienia dołączony zostanie dowód zakupu, będący podstawą ewentualnej  reklamacji
 • Sklep Pako-dog nie jest płatnikiem podatku VAT, nie wystawia paragonów fiskalnych i faktur VAT.

Reklamacje
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru ( nie później niż 14 dni od otrzymania) klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres : Pako-dog Jacek Mielewczyk, ul. Matejki 37A/12, 72-600  Świnoujście. Koszty związane  z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu  oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony, a w przypadku niemożności naprawy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i odesłany na koszt sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt. 
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia  towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient, również koszty związane z odesłaniem produktu .
 • Sklep Pako-dog nie przyjmuje zwrotów  towaru wysyłanych za pobraniem  na koszt sklepu.
 • Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia lub braku dostarczenia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki.
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Zwrot i wymiana towaru
 
           Zwrot towaru  (odstąpienie od umowy)
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 • Na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru klient ma prawo, jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z nienaruszoną  etykietą oraz dowodem zakupu, a produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.  
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez sklep Pako-dog sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres siedziby sklepu: Pako-dog Jacek Mielewczyk, ul. Matejki 37a/12, 72-600 Świnoujście na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na które zostanie zwrócona wartość produktu w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez sklep Pako-dog sposobowi dostarczenia w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.
 • Przesyłki pobraniowe nie będą odbierane przez sklep Pako-dog.                                                                         
 • Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia lub braku dostarczenia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem sklep Pako-dog nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki.                                                   
             Wymiana towaru
 • W Pako-dog  wymiana towaru polega na zwrocie wybranych artykułów i złożeniu kolejnego zamówienia.
 • Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres siedziby sklepu: Pako-dog Jacek Mielewczyk, ul. Matejki 37a/12, 72-600 Świnoujście na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na które zostanie zwrócona wartość produktu w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez sklep Pako-dog sposobowi dostarczenia w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.                                          
 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z nienaruszoną  etykietą oraz dowodem zakupu, a produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.
 • Następnie należy dokonać kolejnego zamówienia 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • ​Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 •  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Polityka prywatności
 
 • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy Pako-dog pod adresem  internetowym http://pako-dog.pl, który jest prowadzony przez Pako Jacek Mielewczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Matejki 37a/12, 72-600​ Świnoujście
           Przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest Pako Jacek Mielewczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul Matejki 37a/12, 72-600 Świnoujście.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym Pako-dog, realizacji płatności za pomocą Przelewy24, PayPal, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego Pako-dog, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego Pako-dog.
 • Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym Pako-dog przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. 

             Zabezpieczenie danych osobowych

 • Pako Jacek Mielewczyk informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym Pako-dog jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
 •  W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego Pako-dog, Pako Jacek Mielewczyk stosuje protokół SSL.
 • W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego Pako-dog zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym Pako-dog. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego Pako-dog ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym Pako-dog.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Informacja o cookies
 
 • Pako Jacek Mielewczyk w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego Pako-dog używa plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego Pako-dog pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego Pako-dog.
 • Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
 •  Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 •  umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;-rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności itp.)
 • zachowania personalizacji strony, ustawień języka.
 • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 • Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy Pako-dog za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjne“ i „stałe“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 • Pako Jacek Mielewczyk używa:
 • Pliki „cookie sesyjne“: Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym Pako Jacek Mielewczyk może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu Sklepu internetowego Pako-dog  jego personalizację i poprawę użyteczności.
 • Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog daje taką możliwość.

Postanowienia końcowe
 • Sklep zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.pako-dog.pl
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia  2012r
 

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

alt  alt   alt  alt  alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl