Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Pako–dog 

             Przed dokonaniem zakupów należy zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego Pako-dog, który obowiązuje od  01 grudnia 2012r.
 
 Postanowienia ogólne 
 • Pako–dog jest sklepem internetowym prowadzonym pod adresem http://www.pako-dog.pl , należącym do firmy PAKO Jacek Mielewczyk NIP: 855-133-91-64,  REGON 320894159 z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Matejki 37A/12​ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki            
Ceny produktów 
 
 • Wszystkie ceny w sklepie internetowym  Pako-dog wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto
 • Cena widniejąca przy produkcie nie zawiera  kosztów dostawy
 • Kupujący ponosi całkowitą wartość zamówienia (cena zamówionego towaru + koszty  dostawy),
 • Całkowita wartość zamówienia widnieje na stronie sklepu www.pako-dog.pl po dokonaniu  wszystkich kroków procesu zamówienia,
 • Sklep Pako-dog zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży
Gwarancja
 • Towary sprzedawane w Sklepie są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.
Zamówienia 
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta regulaminu oraz zasad sprzedaży obowiązujących w sklepie  Pako-dog
 • Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zakupu dostępnego na stronie internetowej sklepu, prawidłowo wskazując wymagane dane  
 • Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia
 • Wypełnienie i przesłanie przez zamawiającego formularza zamówienia stanowi złożenie  oferty zakupu , natomiast  potwierdzenie  przyjęcia zamówienia do realizacji  przez  obsługę sklepu (e-mailem) stanowi moment zawarcia umowy kupna–sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego
 • Zamówień mogą dokonywać osoby pełnoletnie, w formularzu zamówienia należy podawać rzeczywiste dane osoby zamawiajacej, płatnika oraz dane kontaktowe i adresowe.
 • Wszelkie informacje dotyczące zamówień mogą być udzielane wyłącznie osobom widniejącym w bazie sklepu Pako-dog jako klient, który jest przypisany do konkretnego zamówienia lub grupy zamówień.
 • W przypadku braku odbioru przesyłki przez klienta ponosi on koszt zwrotu przesyłki do nadawcy oraz ponownego jej wysłania na adres podany w zamówieniu.
 • Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez sklep internetowy Pako–dog ważne jest na terytorium wybranych państw całego świata.
 • Właściciel sklepu Pako-dog  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny. 
 • Zamówienia składane  na  większą liczbę produktów (powyżej  10  sztuk) będą realizowane po wybraniu opcji  zapłaty:  przelew  na konto   
 • W przypadku braku wpływu na konto za zakupiony towar w ciągu siedmiu dni roboczych od daty kupna  zamówienie zostanie anulowane
 • Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w sposób określony w  Części III
 • Personel sklepu pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00 

Realizacja zamówień
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia roboczego po zarejestrowniu wpłaty na koncie bankowym i może potrwać do 14 dni roboczych (nie wliczając sobót, niedziel i dni świątecznych) 
 • Czas realizacji zamówień jest szacunkowy i może ulec wydłużeniu.
 • Zamówiony towar dostarczony zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty lub wybranej Firmy Kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia, opóźnienia wynikające z działania wyżej wymienionych firm nie obciążają w żaden sposób sklepu.

Dowody zakupu
 • Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura na zakupione produkty, natomiast do każdego zamówienia dołączony zostanie dowód zakupu, będący podstawą ewentualnej reklamacji
 • Sklep Pako-dog nie jest płatnikiem podatku VAT, nie wystawia paragonów fiskalnych i faktur VAT.
Sposoby płatności
 • Przelew bankowy
 • Blik
 • Karta płatnicza
 • PayPal
 • Przelewy24-operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Imoje-obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach 

Formy Dostawy
 • W zależności od ilości i wagi zamawianych produktów, wybranej formy płatności, rejonu dostawy, i własnych preferencji, w Sklepie internetowym Pako-dog możliwe są poniższe formy dostawy:
 • List Polecony Priorytetowy-Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, na terenie Europy włącznie z Rosją i Izraelem.
 • Kurier DPD, UPS-zamówienie realizowane jest na terenie Polski.
 • Kurier DPD, GLS-zamówienie realizowane jest na terenie Europy
 • InPost Paczkomaty-zamówienie realizowane jest na terenie Polski

Reklamacje
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru ( nie później niż 14 dni od otrzymania) klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien po uprzednim kontakcie (poprzez formularz reklamacyjny, telefonicznie lub mailowo) ze sprzedawcą odesłać go na adres : Pako-dog Jacek Mielewczyk, ul. Matejki 37A/12, 72-600  Świnoujście. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony, a w przypadku niemożności naprawy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i odesłany na koszt sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszt przesyłki towaru reklamowanego do sprzedawcyzostanie zwrócony na konto bankowe klienta.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia  towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient, również koszty związane z odesłaniem produktu .
 • Sklep Pako-dog nie przyjmuje zwrotów towaru wysyłanych za pobraniem na koszt sklepu.
 • Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia lub braku dostarczenia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki.
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Zwrot i wymiana towaru
 • Pako-dog jest manufakturą wykonujacą produkty nieprefabrykowane i wykonane według specyfikacji klienta w związku z czym na podstawie​ art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  oraz wymiana towaru konsumentowi nie przysługuje.
 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • ​Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 •  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Polityka prywatności
 
 • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy Pako-dog pod adresem  internetowym https://pako-dog.pl, który jest prowadzony przez Pako Jacek Mielewczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Matejki 37a/12, 72-600​ Świnoujście
           Przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest Pako Jacek Mielewczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul Matejki 37a/12, 72-600 Świnoujście.
 • Administrator, za pośrednictwem Sklepu internetowego Pako-dog pod adresem  internetowym https://pako-dog.pl,oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, realizacji konkursów, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 • Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)
 • Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych:sklep@pako-dog.pl
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 • Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

             Zabezpieczenie danych osobowych

 •  W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego Pako-dog, Pako Jacek Mielewczyk stosuje protokół SSL.
 • W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego Pako-dog zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym Pako-dog. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego Pako-dog ponoszą odpowiedzialnoś za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym Pako-dog

Informacja o cookies
 
 • Pako Jacek Mielewczyk w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego Pako-dog używa plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego Pako-dog pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego Pako-dog.
 • Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
 •  Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 •  umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;-rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności itp.)
 • zachowania personalizacji strony, ustawień języka.
 • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 • Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy Pako-dog za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjne“ i „stałe“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 • Pako Jacek Mielewczyk używa:
 • Pliki „cookie sesyjne“: Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym Pako Jacek Mielewczyk może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu Sklepu internetowego Pako-dog  jego personalizację i poprawę użyteczności.
 • Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z serwisu Sklepu internetowego Pako-dog daje taką możliwość.

Postanowienia końcowe
 • Sklep zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.pako-dog.pl
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia  2012r
 

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

PARTNERZY

alt  alt   alt  
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu